www.spzdrowie.pl

Studia podyplomowe

Zarządzanie służbą zdrowia
i elementy techniki medycznej

Studia skierowane są do:

  • kierowników jednostek służby zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia
  • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

Program studiów

Program studiów przewiduje ogółem 205 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 143 godziny zajęć teoretycznych (wykłady i seminaria)
  • 62 godziny zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria, projekty)

 

Szczegółowy program studiów podyplomowych można pobrać TUTAJ