www.spzdrowie.pl

Studia podyplomowe

Zarządzanie służbą zdrowia
i elementy techniki medycznej

Studia skierowane są do:

  • kierowników jednostek służby zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia
  • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

Kontakt

Organizatorem Studiów jest


Katedra Zarządzania 
Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź 
 

Kierownik i administracja Studiów


dr hab. Anna Walecka, prof. uczelni  - tel. 604-891-291,
mail: anna.walecka@p.lodz.pl