www.spzdrowie.pl

Studia podyplomowe

Zarządzanie służbą zdrowia
i elementy techniki medycznej

Studia skierowane są do:

  • kierowników jednostek służby zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia
  • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

Kontakt

Organizatorem Studiów jest
Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
 

Administracja Studiów
dr Anna Walecka - tel. 604-891-291,
mail: walecka.anna@gmail.com

Kierownik Studiów
dr hab. inż. Ryszard Grądzki, prof. PŁ
tel. (42) 631-36-91
mail: gradzki@p.lodz.pl