www.spzdrowie.pl

Studia podyplomowe

Zarządzanie służbą zdrowia
i elementy techniki medycznej

Studia skierowane są do:

 • kierowników jednostek służby zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia
 • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

Kadra dydaktyczna

Na studiach podyplomowych "Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej" zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna, posiadająca rozległą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne.


Osoby ze strony Politechniki Łódzkiej:

 • 1. prof. zw. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
 • 2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgodziński
 • 3. Prof. dr hab. n. med. Bogdan Walkowiak
 • 4. Prof. dr hab. Stanisław Mitura
 • 5. Prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki
 • 6. dr hab. Elżbieta Jędrych
 • 7. dr Anna Stankiewicz – Mróz
 • 8. dr Lechosław Berliński
 • 9. dr inż. Mieczysław Rajkiewicz
 • 10. dr Urszula Urbańska
 • 11. dr hab. inż. Piotr Niedzielski
 • 12. dr Anna Walecka
 • 13. dr Maciej Szczepańczyk
 • 14. dr Katarzyna Szymańska
 • 15. dr hab. inż. Jacek Grabarczyk
 • 16. dr inż. Jerzy Mrozowski
 • 17. Doc. dr n. med. Marek Sopiński
 • 18. Dr inż. Tomasz Jasiński
 • 19. Dr inż. Paweł Pietras
 • 20. Dr Dariusz Klimek

Osoby ze strony innych instytucji:

 • 1. Mgr Radosław Stępień – prawnik, urzędnik samorządowy, były v-ce Prezydent Miasta Łodzi, wieloletni pracownik Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, trener i coach specjalizujący się w problematyce prawa
 • 2. mgr inż. Ryszard Kowski – wieloletni trener i praktyk, audytor ochrony radiologicznej
 • 3. mgr Paweł Paczkowski – były dyrektor łódzkiego oddziału NFZ, specjalizujący się w problematyce kontraktowania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, obecnie Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu Boni Fratres Lodziensis sp. z o.o. – Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego.