www.spzdrowie.pl

Studia podyplomowe

Zarządzanie służbą zdrowia
i elementy techniki medycznej

Studia skierowane są do:

  • kierowników jednostek służby zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia
  • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

Formularz zgłoszenia na studia podyplomowe PŁ

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Imię (imiona) i Nazwisko *
Data i miejsce urodzenia *
Nazwisko rodowe
Imiona Rodziców *
Nazwisko rodowe matki *
Adres zamieszkania *
Telefon *
E-mail *
PESEL *
NIP *
SN Dowodu Osobistego *
Ukończona Uczelnia *
Stopień Naukowy *
Rok Ukończenia Studiów *
Dane do wystawienia faktury
Instytucja, adres, NIP (w przypadku finansowania studiów przez zakład pracy)