www.spzdrowie.pl

Studia podyplomowe

Zarządzanie służbą zdrowia
i elementy techniki medycznej

Studia skierowane są do:

  • kierowników jednostek służby zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia
  • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

Formularz zgłoszenia na studia podyplomowe PŁW celu zgłoszenia na studia, proszę o wysłanie emaila o treści:
"Zgłoszenie na studia podyplomowe"
na adres: anna.walecka@p.lodz.pl