www.spzdrowie.pl

Studia podyplomowe

Zarządzanie służbą zdrowia
i elementy techniki medycznej

Studia skierowane są do:

  • kierowników jednostek służby zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia
  • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

Rekrutacja trwa!!!


Zapraszamy na nowy rok akademicki

 

Czekamy tylko na CIEBIE!!!

Dofinansowanie do studiów podyplomowych!!!

Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu każdy pracownik oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, mają możliwość sfinansowania naszych studiów podyplomowych w co najmniej 80%. Wniosek KFS »

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są na bieżąco. W przypadku zainteresowania dofinansowaniem wystawiamy zaświadczenie o aplikowaniu na studia podyplomowe Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej.

Informacji należy szukać na stronach powiatowych urzędów pracy (np. w Łodzi http://www.pup-lodz.pl/index.php/oferta-wspolpracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy).Witamy na stronie internetowej studiów podyplomowych prowadzonych
na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

"Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej"Celem Studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: teorii i praktyki zarządzania, finansów w jednostkach ochrony zdrowia, marketingu, ZZL, negocjacji, restrukturyzacji w jednostkach ochrony zdrowia, podstaw ekonomii, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania jakością w ochronie zdrowia, elementów prawa w ochronie zdrowia, elementów inżynierii biomedycznej oraz laseroterapii, pozyskiwania funduszy unijnych, diagnostyki medycznej, zarządzania strategicznego w służbie zdrowia i podstaw marketingu usług medycznych, a także kształtowanie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w kierowaniu placówkami ochrony zdrowia.

Wszystkie zajęcia poprzedzone są wykładem wprowadzającym i podają praktyczne podejście poparte licznymi zajęciami warsztatowymi i analizami przypadków. Szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik audiowizualnych, uczestnicy dostają podczas zajęć materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.

Zapraszamy do zapoznania się z programem studiów, kadrą prowadzącą zajęcia dydaktyczne oraz organizacją zajęć.