www.spzdrowie.pl

Studia podyplomowe

Zarządzanie służbą zdrowia
i elementy techniki medycznej

Studia skierowane są do:

  • kierowników jednostek służby zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia
  • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

Rekrutacja trwa!!!
Zapraszamy na nowy rok akademicki

Ruszamy 3 grudnia 2022 roku.

Czekamy tylko na CIEBIE!!!

Dofinansowanie do studiów podyplomowych!!!

Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu każdy pracownik oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, mają możliwość sfinansowania naszych studiów podyplomowych w co najmniej 80%. Wniosek KFS »

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są na bieżąco. W przypadku zainteresowania dofinansowaniem wystawiamy zaświadczenie o aplikowaniu na studia podyplomowe Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej.

Informacji należy szukać na stronach powiatowych urzędów pracy (np. w Łodzi http://www.pup-lodz.pl/index.php/oferta-wspolpracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy).Witamy na stronie internetowej studiów podyplomowych prowadzonych
na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

"Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej"Celem Studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: teorii i praktyki zarządzania, finansów w jednostkach ochrony zdrowia, marketingu, ZZL, negocjacji, restrukturyzacji w jednostkach ochrony zdrowia, podstaw ekonomii, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania jakością w ochronie zdrowia, elementów prawa w ochronie zdrowia, elementów inżynierii biomedycznej oraz laseroterapii, pozyskiwania funduszy unijnych, diagnostyki medycznej, zarządzania strategicznego w służbie zdrowia i podstaw marketingu usług medycznych, a także kształtowanie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w kierowaniu placówkami ochrony zdrowia.

Wszystkie zajęcia poprzedzone są wykładem wprowadzającym i podają praktyczne podejście poparte licznymi zajęciami warsztatowymi i analizami przypadków. Szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik audiowizualnych, uczestnicy dostają podczas zajęć materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.

Zapraszamy do zapoznania się z programem studiów, kadrą prowadzącą zajęcia dydaktyczne oraz organizacją zajęć.